JAK VYHRÁT VE ŠŤASTNÝCH 10

KONKRÉTNÍ NÁVOD ZA 100,- Kč

Po uhrazení poplatku 100,- Kč na účet u České spořitelny a.s. 302202302/0800, variabilní symbol : 1664381378 Vám ihned e-mailem zašlu podrobný a osvědčený návod, který již byl vyzkoušen u mne osobně a několika kolegů a uspokojivě funguje. Do zprávy pro příjemce mně nezapomeňte napsat svůj e-mail, na který Vám bude návod zaslán. Níže je pouze demo verze nápadu, plné znění, včetně čtyř zde nezveřejněných doplňujících tabulek Vám bude zasláno ihned po úhradě 100,- Kč na Váš e-mail.


DEMO VERZE !

Vážená paní, Vážený pane,
V následujícím textu dostáváte návod, který již byl vyzkoušen u mne osobně a několika kolegů a uspokojivě funguje. Xxxxxxx je xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Předpokládám že znáte pravidla sázení šťastných deset, ale pro jistotu je zopakujeme pro oblast, kterou budeme používat. Ve hře Šťastných deset můžeme vsadit na jeden tiket jedno až deset čísel. Na tiketu vyznačíme počet vsazených čísel a dále sázku v korunách, která může být 5, 1O, 15, 2O,... až do 1OO,- Kč na jednom tiketu. Stokorunou však není výše sázky omezena, protože tentýž tiket můžeme vsadit několikrát po sobě. Každý tiket obsahuje tabulku, na které si můžeme přečíst výši výhry - podle počtu vsazených čísel se po uhodnutí určitého počtu čísel náš vklad vrátí několikrát až mnohokrát znásobený.
xxxxxxx si nyní xxxxxxxxxxxxxxxx. Z xx xxxxx se xxxx xxxxxx xx, to znamená, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxx. U xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na jednom tiketu je xxxxxxxxxxxxxxx již xxxx a xxxxx se xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Pokud xxxxxx skutečně xxxxx, musíme xx xxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - tedy xxxxx na xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, vyhrajeme xxxxxxxxxxx sázky. Xxxxxxxxxxx např. xxx korun, xxxxxxxx již xxx korun. Xx můžete xxxxxxxxx, že xxxx číslo xxxxxx zrovna xxxxxxx, a my xxxxxxxx x xxxxxxxxx. To je xxxxxx, xxx ono xxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx, že v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx za x xxxx. My xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx. Číslo xxxxxxx. Xx to xxxxxxx xxxxx jednou, xxx xxxxxxxx xxxxxx o již xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx tedy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, dostaneme xxxxxx. Xxxxxxx jsme xxxxx xxxxxxxxxx, čistá výhra - zisk xxxx činí xxxxxx.
Xxxxx xxx tentokrát xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, náš xxxx činí xxxx xxxxxxx Xxxxxxx jsme xxxxxxxx xxxxxxxxxxx to je xxxxxx, výhra činí xxxxxx - to je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxx.
Při xxxxxxxxx vsadíme xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxx sázky xxxxxxxxx, to je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxx, xxxxx xx padne. Obdržíme výhru xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx naše xxxxxxxx xxxxxx do xxx, náš zisk xxxx opět xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je tu xxxx xxxxxxx jak xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vylosování xxxxxxxxx xxxxx v následujícím xxxx.
V každé sběrně SAZKY dostanete bezplatně časopis, ve kterém je mimo jiné seznam tažených čísel šťastných deset za uplynujé období zhruba 1 měsíce. Kromě toho ve sběrně dostanete informaci, jaká čísla padla v jednotlivých dnech do dneška, abyste si řadu vylosovaných čísel za poslední měsíc mohli kompletně doplnit.
Xxxxxxxxxxx si pak xxxxxxxxx xxxxxxx a zijstíte, že v xxxxxxxxxx několika xxxxx xxxxxx některá xxxxx téměř xxxxx, některá xxxxxxx již xxxxxx. Xxxxxxxx si pak xxxxx, které již xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx ho. Xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxx je velmi xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxx metodou xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Samozřejmě, xxxxxxxx začínat hned se xxxxxxxxxx, jsme-li xxxxxxx můžeme si to xxxxxxx xxxxxx jen xxx, bez xxxxx, případně s xxxxxxxxxxx. Je xxxxx si již xxxxxx dát xxxxx, kolik xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx přece jen xxxxxx xxxxxx a číslo stále xxxxxx xxxxxx.
Pokud xxxxxx ještě více xxxxxxx xxxxxx, můžeme xxxxx i xxxx xxxxxxxxxxxx čísel xxxxxxxx, takže xx, která xxxxxx xxxxx, nám xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx těch xxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxxx výši xxxxx na xxxxxxxxxx čísla. V tomto xxxxxxx jsme xxxxxxx na xxxxxxx celkem xxxxx a náš zisk činí též xxxxx. Xxxxxx si samozřejmě zvolit xxxxxxxxxx počet xxxxx a na xxxxxx xxxxx vklad.
V xxxxxxxx se xxxxxxxxx sázet xxxxxx xxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxx vkladu xxxxxx je tato xxxxxx do xxxxx xxxxxx. Důležité je však vědět, jak daleko se v sázkách chceme pustit a jakou hotovost k tomuto účelu budeme používat. Je dobré si zpočátku vyčlenit z rozpočtu např. 2OO,- Kč a začínat od desetikoruny či pětikoruny. Až si ověříme, že to funguje, můžeme se pustit dále. Tento systém se osvědčuje jako dobrá pomůcka domácího rozpočtu, kdy máme několik nákupů týdně zadarmo.

DEMO VERZE !Trocha teorie sázení


To je systém Martingale jako vyšitý. Nic proti němu, Martingale by skutečně mohla být (téměř) dokonalá strategie, ovšem v praxi je její účinnost omezována několika faktory: za prvé, limitem maximální sázky a za druhé, i pokud by limity maximální sázky neexistovaly, mohli byste být omezeny vlastními finančními limity.

Čím vyšší je výhoda sázkové kanceláře (či kasina), tím více budeme pravděpodobně při dlouhodobém sázení (hraní) ztrácet. Výhoda kasina při francouzské ruletě je 2,7 % (při zmrazování rovných sázek dokonce jen 1,35 %) a přesto je velmi složité, resp. byla by to velká náhoda, skončit v dlouhém období v plusu - viz třeba první test systému Martingale s limitem sázek.

Naproti tomu výhoda (marže) Sazky u hry Šťastných deset a sázky na jedno číslo je přesně 50 % a to je obrovský rozdíl! Navíc, jelikož je minimální sázka 10 Kč a maximální 200 Kč, vynásobit plně by se dalo pouze 4krát (20 Kč, 40 Kč, 80 Kč, 160 Kč), i když to by se asi dalo ošidit podáním více tiketů na stejné číslo (to ale rozhodně nemá žádný vliv na pravděpodobnost výhry). Sami si asi dokážete představit, jak by takový hypotetický test systému Martingale ve hře Šťastných 10 skončil.

Výpočty výhody kasina/sázkovky jsou provedeny na základě očekávané hodnoty, která zahrnuje dva důležité faktory: 1) pravděpodobnost výhry/prohry a 2) kolik můžeme vyhrát/ztratit. Například u sázky na barvu v ruletě můžete vyhrát s pravděpodobností 18/37 = 0,4865 (či 48,65 %). U sázky na jedno číslo ve hře Šťastných deset můžeme provést zjednodušený výpočet: tipuje se 1 číslo, ale losuje se 20 výherních čísel z 80, pravděpodobnost výhry je tedy 20/80 = 0,25 (či 25 %). Vidíme, že už zde je obrovský rozdíl.

U očekávané hodnoty (EV - Expected Value) je rozdíl ještě markantnější. Připomínáme, že očekávaná hodnota říká, jak na tom budeme (resp. kolik budeme v průměru ztrácet = kasino vydělávat) při dlouhodobém hraní. V obou hrách, pokud vsadíme jednu korunu, můžeme s určitou pravděpodobností vyhrát jednu korunu čistého a ztratit jednu korunu v případě prohry. Pravděpodobnost prohry je doplňkem do jedné, resp. sta procent. Proto u rulety EV = 0,4865 × 1 + (1 - 0,4865) × (-1) = -0,027 = -2,7 % a u Šťastných deseti EV = 0,25 × 1 + (1 - 0,25) × (-1) = -0,5 = -50 %.

K systému Martingale je ale třeba v každém případě přistupovat opatrně, přestože je to teoreticky (za dvou v praxi nereálných přepokladů!) neporazitelná strategie v ruletě; rovněž test systému Martingale bez limitu maximální sázky dopadl velmi zajímavě.